Martina Tomanová

Je absolventka činoherního herectví na JAMU. Zároveň má vystudované muzikálové herectví na konzervatoři. Zaměruje se na divadelní a filmové herectví.